Lyon frescoes

20230201_X2014187_EM1II_DxO-hdr_stitch

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014194_EM1II_DxO-hdr_stitch

Fresque des Lyonnais Célèbres
20230201_X2014173_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014190_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014189_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014191_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014192_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014193_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014194_EM1II_DxO-hdr-Bocuse

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014197_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014199_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014203_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014211_EM1II_DxO-hdr

Fresque des Lyonnais Célèbres, Lyon
20230201_X2014261_EM1II_DxO-hdr

Babel fresco, Lyon
20230201_X2014264_EM1II_DxO-hdr

Babel fresco, Lyon
20230201_X2014265_EM1II_DxO-hdr

Babel fresco, Lyon
20230202_X2024269_EM1II_DxO-hdr

Cité idéale, Lyon, Shangai fresco
20230202_X2024274_EM1II_DxO-hdr

Cité idéale, fresco hommage au Civil Inconnu, Lyon
20230202_X2024277_EM1II_DxO-hdr

Cité idéale, fresco hommage au Civil Inconnu, Lyon
20230202_X2024278_EM1II_DxO-hdr

Cité idéale, fresco Québec, la Cité idéale, Lyon